ສະໝັກງານ

ເຂົ້າສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງ

ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ໂຮງແຮມຄອນຕີເນັນໂທ ພຣາຊາ, ບ້ານໜອງບົວທອງໃຕ້, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ສະໝັກຕຳແໜ່ງ

ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ບໍລິຫານຂອງປະທານ

ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ

ເລຂານຸການ

ສົນໃຈຕິດຕໍ່

ບໍລິສັດ ພູສີ ກຣຸບ ຈໍາກັດ ສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ໂຮງແຮມຄອນຕີເນັນໂທ ພຣາຊາ, ບ້ານ ໜອງບົວທອງໃຕ້, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ

+856 021229696

+ 856 21 265394

info@phousy.com

www.phousy.com