ພູສີກ​ຣຸບຕັ້ງຫມັ້ນທີ່ຈະເປັນບໍລິສັດຜູ້ນຳໃນລາວ ແລະ ຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ໃຫ້ກ້າວໄກເພື່ອຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ພາກພື້ນອາຊີ.