• ເປັນຜູ້ຮັບເຫມົາແຖວຫນ້າຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງຂອງລັດຖະບານລາວ
• ສູ້ຊົນທີ່ຈະເປັນບໍລິສັດທີ່ມີລະບົບຈັດຕັ້ງທີ່ດີທັງໃນລາວແລະກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ
• ຜັນຊະຫຍາຍໃຫ້ມີຄວາມຫລາກຫລາຍທາງດ້ານທຸລະກິດ
• ຜັນຂະຫຍາຍການລົງທຶນໃນປະເທດທີ່ມີທ່າແຮງການລົງທຶນໃນຂົງເຂດອາຊຽນ