ແຫຼ່ງແຮ່ທາດ ແອນຕີໂມນ-ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ແຫຼ່ງແຮ່ທາດ ແອນຕີໂມນ-ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ຜົນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ເນື້ອທີ່ສໍາປະທານ: 165.8 ກມ2ແຫຼ່ງທາດແອນຕີໂມນີ: ປະມານ 1.9 ລ້ານໂຕນແຮ່ທາດແອນຕີໂມນສະສົມ: 48,000 ໂຕນ (ໄລຍະ1 &2)ລົງທຶນຄັ້ງທໍາອິດ: $58,900,000ອັດຕາຜົນການຕອບແທນຂອງການລົງທຶນ: 20%ໄລະຍເວລາ: 2 ປີ ຂະຫຍາຍເວລາເພີ່ມໄດ້ການຄິດໄລ່:...
ໂຄງການແຮ່ທາດເຫຼັກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ໂຄງການແຮ່ທາດເຫຼັກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ຜົນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ເນື້ອທີ່: 404.8 ກມ2 ຂອງເນື້ອທີ່ສໍາປະທານເນື້ອທີ່ຂຸດຄົ້ນໃນປະຈຸບັນ: 6.3 ເຮັກຕາລາຍຈ່າຍລົງທຶນທໍາອິດ: $6,000,000ຂາຍການສໍາປະທານ: $10,000,000-$15,000,000ການຄິດໄລ່: ໃນປະຈຸບັນນີ້, alluvial Au Gold (Au) ໄດ້ພົບເຫັນໃນເນື້ອທີ່ 6.3 ເຮັກຕາ: 5 g/t Au = 315 ກມ...
ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ທີມງານຂອງພູສີແມ່ນສິ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງສຸດ. ບຸກຄະລາກອນທີ່ເຂັ້ມແຂງແມ່ນປັດ ໃຈສຳຄັນທີ່ຈະນຳພາບໍລິສັດກ້າວໄປທາງຫນ້າ ຢ້ອນດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈິ່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄັດສັນສະມາຊິກຢ່າງລະມັດລະວັງ. ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ຊອກບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບເທົ່ານັ້ນ...
ຄຸນຄ່າທີ່ກຸ່ມບໍລິສັດພູ​ສີຍຶດຖື

ຄຸນຄ່າທີ່ກຸ່ມບໍລິສັດພູ​ສີຍຶດຖື

•  ການເປີດກວ້າງ-ຕໍ່ການຄົນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ແບບໃຫມ່ໆ ດ້ວຍຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ຮຽນຮູ້ຈາກຜົນສຳເລັດ ແລະຄວາມລົ້ມເຫລວ ພ້ອມທັດສະນະທີ່ ຮັບເອົາຄວາມທ້າທາຍ ແລະໂອກາດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ.•  ການບໍລິການ-ໂດຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະພູມໃຈຕໍ່ຫນ້າທີ່ ເພື່ອນຳສົ່ງວຽກງານໃຫ້ຕົງເວລາ ແລະ...
ພາລະກິດ

ພາລະກິດ

ກຸ່ມບໍລິສັດພູ​ສີຕັ້ງຫມັ້ນທີ່ຈະມອບການບໍລິການທີ່ມີຄຸນະພາບສູງສຸດແກ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຄຽງຄູ່ໄປກັບການສ້າງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງກຸ່ມບໍລິສັດພູ​ສີຜ່ານຫມາກຜົນທີ່ດີເລີດຮອບດ້ານຈາກປາກລູກຄ້າບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານການຕົງຕໍ່ເວລາ, ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ລາຍລະອຽດ ແລະ...