ບໍລິສັດໃນເຄືອ ພູສີ ກຣຸບ ຈຳກັດ

ຜູ້ນຳທາງຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ນະວັດຕະກຳສະໄໝໃໝ່ໃນດ້ານວິສະວະກຳ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຂອງປະເທດແບບມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຄົບວົງຈອນ

ບໍລິສັດ ພູສີ ຫຼວງພະບາງ ກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ ຈໍາກັດ

ການເປີດຕົວ ບໍລິສັດ ພູສີ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ

ການເປີດຕົວ ບໍລິສັດ ພູສີ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ

ການເປີດຕົວ ບໍລິສັດ ພູສີ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ

ການເປີດຕົວ ບໍລິສັດ ພູສີ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ

ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ 2017

ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ 2017

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ທີ່ເບີນີ້

(856) 21 265 394

ບໍລິສັດ ພູສີ ລາວເຊື້ອໄຟ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ

ປ້ຳນ້ຳມັນງາ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ປ້ຳນ້ຳມັນງາ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ປ້ຳນ້ຳມັນງາ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ປ້ຳນ້ຳມັນງາ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ທີ່ເບີນີ້

(856) 21 265 394

ບໍລິສັດ ໂພນທອງ ມາຍນິ້ງ ຈໍາກັດ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ທີ່ເບີນີ້

(856) 21 265 394

ບໍລິສັດ ເມືອງງອຍ ພັດທະນາ ຈໍາກັດ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ທີ່ເບີນີ້

(856) 21 265 394

ບໍລິສັດ ໄອແອນອີ ສິງກະໂປ ເທດດິ້ງ ຈໍາກັດ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ທີ່ເບີນີ້

(856) 21 265 394

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ບໍລິສັດ ພູສີ ກຣຸບ ຈໍາກັດ ສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ໂຮງແຮມຄອນຕີເນັນໂທ ພຣາຊາ, ບ້ານ ໜອງບົວທອງໃຕ້, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ

+856 21265394

+856 21265394

info@phousy.com

www.phousy.com