ກ່ຽວກັບບໍລິສັດ ພູສີ ກຣຸບ ຈຳກັດ

ພວກເຮົາເຮັດຫຍັງແດ່

ກໍ່ສ້າງອາຄານ ຖະໝົນຫົນທາງ

ສ້ອມແປງອາຄານ ຖະໝົນຫົນທາງ

ອອກແບບ

ນໍາສະເໜີ

ປະທານ ສີທອງ ພົມມະຈິດ

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ

  • ປະທານຄະນະກໍາມະການເຂດເສດຖະກິດພີເສດຫຼວງພະບາງ
  • ສາມະຊິກເລຂາຊາວໜຸ່ມລາວແຂວງຫຼວງພະບາງ
  • ສາມະຊິກຄະນະຂອງສະມາຄົມນັກທຸລະກິດລາວ
  • ສາມະຊິກຄະນະຂອງສະພາການຄ້າແລະອຸດສະຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ
  • ປະທານບໍລິສັດພູສີກຣຸບ

ວຸດທິການສຶກສາ

  • ປະລີນຍາຕີ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
  • ປະລີນຍາໂທ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
  • ສໍາເລັດປະລິີນຍາເອກ ບໍລິຫານທຸລະກິດ (ປີ 2019)

ດີທີ່ສຸດເທົ່ານັ້ນ

9

ການກໍ່ສ້າງທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ

9

ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ຫຼ້າສຸດເຂົ້າໃນວຽກງານ

9

ການຈັດການການກໍ່ສ້າງຄຸນນະພາບສູງ

ປີທີ່ກໍ່ຕັ້ງ

ໂຄງການທີ່ແລ້ວສົມບູນ

ພະນັກງານພາກສະຫນາມ

ພະນັກງານຫ້ອງການ

ຄະນະບໍລິຫານ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງແລະ ໂຄງການສໍາຄັນ ທີ່ສໍາເລັດໄລຍະຜ່ານມາ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ບໍລິສັດ ພູສີ ກຣຸບ ຈໍາກັດ ສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ໂຮງແຮມຄອນຕີເນັນໂທ ພຣາຊາ, ບ້ານ ໜອງບົວທອງໃຕ້, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ

+856 021229696

+856 21265394

info@phousy.com

www.phousy.com