ພິທີເຊັນສັນຍາ

ພິທີເຊັນສັນຍາ

ພິທີເຊັນສັນຍາ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ພິນາເຄີລ ອິນເວັສເມັນຄາປີໂຕ ຈຳກັດ ແລະ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເມື່ອວັນທີ 28 ເດືອນ ເມສາ ປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ບໍລິສັດ ພິນາເຄີລ ອິນເວັສເມັນຄາປີໂຕ ພາຍໃຕ້ເຄື່ອຂອງ ບໍລິສັດ ພູສີ ກຣຸບ ໄດ້ຮ່ວມເຊັນສັນຍາກັບ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວ່າດ້ວຍການສຳປະທານ ແລະ...
ພິທີເຊັນສັນຍາ

ພິທີເຊັນສັນຍາ

ພິທີເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການສຳຫຼວດຖ່ານຫີນ ຢູ່ເຂດບ້ານວຽງໃໝ່ ແລະ ບ້ານກຳປອນ, ເມືອງວຽງພູຕາ, ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ວັນທີ 28 ເມສາ ປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ບໍລິສັດເອວ ນໍເຕີນພັດທະນາ ຈຳກັດ ( L-Northern Development Co,.Ltd.) ບໍລິສັດໃນເຄື່ອ ພູສີ ກຣຸບ ໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມກັບ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ...
Support LPB Operation Center for prevention COVID-19 pandemic

Support LPB Operation Center for prevention COVID-19 pandemic

The PHOUSY Group has donated Medical Stuff to support the Luang Prabang Operation Center for Covid-19, including Thermometers, Face masks, Alcohol spray, Consumer Good, and Donated Funding  50,000,000 kip. to Support Luang Prabang Operation Center for Covid-19 to...