ພິທີເຊັນສັນຍາ

ພິທີເຊັນສັນຍາ

ພິທີເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການສຳຫຼວດຖ່ານຫີນ ຢູ່ເຂດບ້ານວຽງໃໝ່ ແລະ ບ້ານກຳປອນ, ເມືອງວຽງພູຕາ, ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ວັນທີ 28 ເມສາ ປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ບໍລິສັດເອວ ນໍເຕີນພັດທະນາ ຈຳກັດ ( L-Northern Development Co,.Ltd.) ບໍລິສັດໃນເຄື່ອ ພູສີ ກຣຸບ ໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມກັບ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ...
Partners

Partners

Government’s Office Ministry of Public Works and TransportMinistry of Agriculture and ForestryMinistry of Energy and Mines
People and organizational structure

People and organizational structure

Our people are our most valuable resources. The right people drive our business forward, which is why we select our team members very carefully. We seek not only people with impeccable qualifications, but those with passions.Our working environment•...
Value Statement

Value Statement

• Openness – by searching for new possibilities, thinking creatively and having the courage to learn from successes and failures, take on new challenges, capture opportunities and resolve problems. • Delivers – by taking personal responsibility and pride...
Strategy

Strategy

Being primary contractor for construction projects to the government of Laos.Striving to be well recognized company both in Laos and ASEAN countries.Expanding and diversifying our business portfolio.Continue to expand also our key businesses: Petroleum, mining, and...