ພິທີເຊັນສັນຍາ

ພິທີເຊັນສັນຍາ

ພິທີເຊັນສັນຍາ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ພິນາເຄີລ ອິນເວັສເມັນຄາປີໂຕ ຈຳກັດ ແລະ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເມື່ອວັນທີ 28 ເດືອນ ເມສາ ປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ບໍລິສັດ ພິນາເຄີລ ອິນເວັສເມັນຄາປີໂຕ ພາຍໃຕ້ເຄື່ອຂອງ ບໍລິສັດ ພູສີ ກຣຸບ ໄດ້ຮ່ວມເຊັນສັນຍາກັບ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວ່າດ້ວຍການສຳປະທານ ແລະ...
ພິທີເຊັນສັນຍາ

ພິທີເຊັນສັນຍາ

ພິທີເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການສຳຫຼວດຖ່ານຫີນ ຢູ່ເຂດບ້ານວຽງໃໝ່ ແລະ ບ້ານກຳປອນ, ເມືອງວຽງພູຕາ, ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ວັນທີ 28 ເມສາ ປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ບໍລິສັດເອວ ນໍເຕີນພັດທະນາ ຈຳກັດ ( L-Northern Development Co,.Ltd.) ບໍລິສັດໃນເຄື່ອ ພູສີ ກຣຸບ ໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມກັບ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ...
Iron ore Mining in Luang Prabang

Iron ore Mining in Luang Prabang

Feasibility Study ResultsArea: 404.8 KM2 concession areaArea of current exploration: 6.3 hectareInitial Capital Expenditure: $6,000,000Sales of concession: $10,000,000-$15,000,000Calculation: currently, alluvial Au Gold (Au) was found in 6.3 hectare : 5 g/t Au = 315...
Antimony (Sb)-Luang Prabang Province

Antimony (Sb)-Luang Prabang Province

Feasibility Study ResultsArea: 165.8 KM2 concession areaAntimony source: Apprx. 1.9 million tonnesAntimony reserve: 48,000 tonnes(stage 1 &2)Initial Capital Expenditure: $58,900,000IRR: 20%Period: 2 yrsof extractionCalculation: $6000/tonneof SbpriceNPV:...